Ga naar de inhoud
Vernieuwing Plaszoomflats

Nieuwbouw

In de wijk Plaszoom-west staan zes jaren ’60 flats van WormerWonen die vernieuwd worden. Twee flats staan in de Watermuntstraat, twee flats staan in de Gele Lisstraat en twee flats staan in de Wollegrasstraat. Lees verder over de vernieuwing per straat op deze webpagina.

Intentieverklaring

WormerWonen bezit zes jaren ’60 flats van eenzelfde soort in de wijk Plaszoom-west. Op 23 februari 2018 spraken WormerWonen en de gemeente Wormerland de intentie uit om alle Plaszoomflats te vernieuwen tussen 2019 tot 2028. Daarbij tekenden wethouder Jeroen Schalkwijk en voormalig directeur-bestuurder John van Nimwegen ook Dat zorgt voor een betere uitstraling en veiligheid van de openbare ruimte.

 

Watermuntstraatflats

De vernieuwing startte met de sloop van de 60 woningen van de flats aan de Watermunstraat. Hier bouwden we twee moderne, energiezuinige woongebouwen met in totaal 74 sociale huurappartementen voor terug. Met de vernieuwing maakten we ruimte voor 14 extra sociale huurwoningen in de flats.

 

Gele Lisstraat

WormerWonen heeft plannen om de twee flats met in totaal 72 sociale huurwoningen aan de Gele Lisstraat te slopen. Hiervoor in de plaats worden dan 150 woningen teruggebouwd. Het nieuwe bestemmingsplan Noordweg/Gele Lisstraat maakt dit mogelijk. De groenstrook achter de twee huidige flats wordt toegevoegd aan het plangebied. Hierdoor is extra ruimte beschikbaar waar de in totaal 150 woningen op gebouwd kunnen worden. De afspraken hierover zijn op 16 mei 2023 vastgelegd.

Voor de herontwikkeling van het gebied heeft WormerWonen een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot een mogelijke invulling van het plangebied. Tijdens de informatiemarkt op 22 juni 2023, over het ontwerp bestemmingsplan, kon u de vernieuwingsplannen inzien. Het bestemmingsplan heeft een globaal karakter. Naar verwachting wordt het aangepaste bestemmingsplan deze zomer (2024) vastgesteld en gepubliceerd.

In de plannen komen meerdere woonblokken in verschillende bouwstijlen en met verschillende type woningen. Zo komen er eengezinswoningen en appartementen, koopwoningen en huur. Ook worden minimaal 72 woningen sociale huur. De woonblokken bestaan uit maximaal 6 woonlagen. Hoe de bouwblokken er precies uit gaan zien, wordt pas later in het proces bekend.

Benieuwd naar de informatiemarkt van vorige jaar? Onderaan de webpagina vindt u de presentatie terug.

 

Tijdens de informatiemarkt hebben we veel bewoners en omwonenden gezien en gesproken. De reacties op de vernieuwingsplannen zijn positief. Wel gaven bewoners en omwonenden de volgende aandachtspunten mee: zorg voor genoeg parkeerplekken, maak een directe ontsluiting op de Koningsvarenstraat rotonde en voorkom te veel schaduwwerking in de omgeving. WormerWonen vindt het fijn dat naast de klankbordgroep alle buurtbewoners meedenken. Deze aandachtspunten zijn dan ook meegenomen in de verdere uitwerking van het project. De aansluiting op de rotonde is echter een gemeentelijke aangelegenheid.

Planning vernieuwing Gele Lisstraat

We verwachten dat de sloop van de Gele Lisstraat start in de zomer van 2025. Een precieze planning kunnen we nu nog niet geven. We moeten een aantal stappen nemen:

  1. Eerst moet het bestemmingsplan goedgekeurd worden.
  2. Daarna zoeken we een aannemer die de plannen verder uitwerkt.
  3. Dan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd (dit was vroeger de bouwvergunning)

Wel kunnen we voorbereidende werkzaamheden doen. Zo zijn in maart bomen gekapt om het terrein alvast klaar te maken.

Tijdelijke verhuur Gele Lisstraat
Woningen die leeg staan worden tijdelijk verhuurd door Ad Hoc. Heeft u interesse in tijdelijke huur in de Gele Lisstraat? Kijk op de website van Ad Hoc en neemt contact met hen op. Bij problemen met tijdelijke huurders kunt u contact opnemen met Ad Hoc via 020 - 676 04 54 (tussen 9:00 en 12:00). Bij spoed belt u: 0900 - 81 66.

 

Wollegrasstraatflat

De vernieuwing van de flats aan de Wollegrasstraat wordt pas na de Gele Lisstraat aangepakt. Doordat de vernieuwing van de Gele Lisstraat later startte dan gepland, is ook de vernieuwing van de Wollegrasstraat uitgesteld. We verwachten dat deze flats in 2026 of 2027 aan de beurt zijn.

Wij houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via deze webpagina, nieuwsbrieven en/of informatieavond

 

Meer informatie

Hieronder vindt u presentaties van informatieavonden en brieven die naar u zijn gestuurd over de vernieuwingsplannen. Heeft u vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

Project documenten

Watermuntstraat

Gele Lisstraat

Wollegrasstraat

 

Details