Ga naar de inhoud

Kan ik mij bij jullie inschrijven voor een woning in de vrije sector?

U hoeft zich niet in te schrijven voor de vrijesectorwoningen die wij aanbieden.

 

Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een vrije sectorwoning?

  • Sociale huurwoningen zijn er voor huurders die minder verdienen dan € 45.014,-. De huurprijs van een sociale huurwoning mag maximaal € 763,47 per maand zijn. Met een inkomen hoger dan € 45.014 kun je alleen bij uitzondering een sociale huurwoning krijgen. Denk hierbij aan verhuizing als je woning gesloopt wordt of door lichamelijke beperkingen waardoor je moeilijk geschikte woonruimte kan vinden.
  • Woningen met een (kale) huurprijs hoger dan € 763,47 per maand vallen in de vrije huursector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels. U kunt bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen voor een vrije sectorwoning.

 

Ik wil graag wonen in een seniorenwoning. Hoe pak ik dit aan?

U moet zich eerst inschrijven bij Woningnet regio Amsterdam. Daarna kunt u op de website Woningnet zoeken naar een seniorenwoning. Op die website kunt u zich ook aanmelden voor de woning. U krijgt binnen een paar dagen een reactie. Er zijn vaak wel voorwaarden voor het wonen in een 55+-woning. Zo moet u minimaal 55 jaar oud zijn. Ook mag u niet meer dan een bepaald bedrag verdienen.

 

Mijn partner wil bij mij intrekken in een huurwoning van WormerWonen. Moet ik daarvoor toestemming vragen?

Nee, dat hoeft niet. Of uw partner rechten of plichten heeft bij de huurwoning hangt af van uw relatie.

 

Als u trouwt of samen een geregistreerd partnerschap aangaat

Uw partner wordt automatisch medehuurder. Dit betekent dat hij ook rechten en plichten bij de huurwoning heeft.

 

Ik zag een lege woning. Nu woont er iemand. Maar de woning werd niet te huur aangeboden via Woningnet. Hoe kan dat nu?

De woning is dan via directe bemiddeling verhuurd. Dit gebeurt in een paar situaties:

  • Als de woningzoekende voorrang kreeg van de gemeente. Hij heeft dan urgentie aangevraagd bij het Sociaal Medisch Team van de gemeente Zaanstad.
  • Als de woning een aangepaste woning is. Het Wmo-loket van Wormerland kan de woning dan toewijzen aan bijvoorbeeld een gehandicapte woningzoekende.
  • In noodsituaties. Bijvoorbeeld als de vorige woning van de nieuwe huurder in brand stond. De huurder heeft dan tijdelijk een andere woning nodig.