Ga naar de inhoud
Overlast

Stemmen, huisdieren, voetstappen, muziek, instrumenten, feestjes… Dit zijn normale geluiden die u in elke woning wel eens hoort. Maar deze geluiden zorgen soms ook voor overlast. Ook gedrag kan voor overlast zorgen. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders met plezier bij ons wonen. Daarom vragen wij onze huurders om rekening met elkaar te houden. Dat betekent ook dat u verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw huisgenoten en bezoekers.

Help ik heb last van mijn buren!

1

Ga eerst zelf met uw buren in gesprek

Overlast kan erg vervelend zijn en u wilt natuurlijk dat het wordt opgelost. Meestal lukt dit door zelf met uw buren in gesprek te gaan over de overlast die u ervaart. Wacht hier niet te lang mee. 

Tips om het gesprek aan te gaan:

  • Ga het gesprek niet aan als u boos of geïrriteerd bent, wacht liever tot een geschikt moment.
  • Bedenk van te voren wat u wilt zeggen.
  • Wees kalm, rustig en blijf vriendelijk.

Heeft u hier hulp bij nodig? Beter Buren kan u helpen/coachen bij het voorbereiden van dergelijke gesprekken.

2

Komen jullie er samen niet uit?

Neem dan contact op met Beter Buren. Dit is een onafhankelijke organisatie die hulp biedt aan buren die overlast met elkaar willen oplossen. Bemiddelaars van Beter Buren kunnen u en uw buren helpen om samen afspraken te maken en te zoeken naar een oplossing. 

Telefoonnummer: 085-9022810, keuze 2.
E-mail:
 zaanstreek@beterburen.nl.
Via
 www.beterburen.nl kunt u online een aanmelding doen.

3

Blijft de overlast aanhouden?

Meldt dit dan bij WormerWonen. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit overlastformulier. Wij kijken samen naar de volgende stap. Afhankelijk van het soort klacht en de ernst van de situatie, vragen wij u om: een logboek bij te houden met het tijdstip, de vorm en de duur van de overlast. Met deze informatie spreken wij de veroorzaker aan op zijn of haar gedrag. Blijft de overlast hierna nog steeds? Dan kunnen wij naar de rechter stappen. Dit kan alleen als u en eventueel uw buren steeds het logboek bijhouden. 

4

Meldpunt Zorg en Overlast

Bij langdurige of terugkomende overlast is het raadzaam om dit te melden bij Meldpunt Zorg en Overlast. Dit doet u samen met een medewerker van WormerWonen. Meldpunt Zorg en Overlast werkt nauw samen met instanties zoals WormerWonen, het Sociaal Wijkteam, Leger Des Heils, de Politie etc. Zij brengen de overlastmelding bij de juiste hulpverleningsinstantie(s) onder om de overlast zo goed mogelijk aan te kunnen pakken. 

In geval van acute of ernstige overlast

In geval van acute of ernstige overlast of als de situatie uit de hand dreigt te lopen (agressie, intimidatie, bedreiging), neemt u direct contact op met de politie via het alarmnummer 112. Overlast door drugs, bijvoorbeeld als u last heeft van een (mogelijke) hennepkwekerij of drugshandel, meldt u bij WormerWonen via (075) 642 64 21 én de politie via 0900 - 8844.