Ga naar de inhoud

PERSBERICHT

Wormerland, vrijdag 3 november 2023

Op donderdag 2 november hebben de gemeente Wormerland en woningcorporatie WormerWonen afspraken vastgelegd over het veilig uitwisselen van persoonsgegevens en de onderlinge samenwerking. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant en zijn bedoeld om sneller te kunnen handelen bij woonoverlast.

Woonoverlast
Woonoverlast komt helaas regelmatig voor en wordt door bewoners vaak als zeer belastend ervaren. In veel gevallen lossen buren problemen onderling op of met behulp van buurtbemiddeling. Als dit niet lukt wordt vaak een beroep op de gemeente of WormerWonen gedaan. In extreme of complexe gevallen is er vaak meer aan de hand dan twee buren die niet met elkaar overweg kunnen. Een goede samenwerking tussen de corporatie en de gemeente is dan nodig om tot een effectieve aanpak te komen om overlast te bestrijden.

Privacy
Als gevolg van de privacywetgeving mogen de corporatie en de gemeente echter niet zomaar gegevens en informatie delen. Het convenant helpt hierbij. Hierin staan heldere regels en afspraken over welke gegevens wel en niet mogen worden uitgewisseld en hoe er met die gegevens moet worden omgegaan. Dit leidt tot een betere samenwerking in de praktijk terwijl de privacy van de betrokken personen gewaarborgd blijft. In het convenant dat nu ondertekend is, maken de gemeente en WormerWonen afspraken hoe zij reageren bij diverse soorten van overlast en wie het initiatief neemt. Daarnaast bewaken de beide organisaties overlastsituaties in een maandelijks overleg.

Effectief samen werken en reageren
Het convenant werd ondertekend op het gemeentehuis door Burgermeester Judith Michel-de Jong, wethouder Tjeerd Pietersma en John van Nimwegen, directeur van WormerWonen. Burgemeester Michel is blij met het convenant: “Het is erg belangrijk dat inwoners die overlast ervaren zich gesteund voelen en dat er adequaat opgetreden wordt tegen overlast. Vaak is er sprake van complexe en hardnekkige problematiek die niet eenvoudig op te lossen is. Binnen de gemeente werken we daarom integraal samen. WormerWonen is daarbij een onmisbare partner.”               

Het uitwisselen van persoonsgegevens is van groot belang bij de aanpak van woonoverlast door huurders met complexe problemen. Directeur John van Nimwegen is dan ook blij met de totstandkoming van de nieuwe afspraken.

“Een goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties is nodig voor een effectieve aanpak van extreme overlastsituaties. Voor veel mensen is dat vanzelfsprekend. Toch dient deze samenwerking ook aan voorwaarden te voldoen, waaronder de waarborging van privacy van huurders en burgers. Mijn ervaring is dat de professionals van zowel de gemeente als de corporatie zich daar zeer bewust van zijn. Het is goed dat dit convenant de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling vergroot waardoor onze medewerkers nog gerichter kunnen samenwerken. Woonoverlast dient te worden bestreden het liefst met een goed gesprek, maar als dat niet kan desnoods met dwingende maatregelen. Zoals gezegd, kan WormerWonen dat niet alleen en heeft zich in de gemeente Wormerland een actieve en doortastende partner,” aldus John van Nimwegen.