Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van WormerWonen in 2019. De jaarrekening biedt inzicht in de belangrijkste cijfers over dat jaar. Een hele korte weergave vindt u in dit bericht. Het online document vindt u onderaan deze pagina.

 

Stabiele financiele postie

De financiële resultaten hebben zich volgens verwachting ontwikkeld. De financiële positie van WormerWonen is goed en stabiel.

 

Vertraging nieuwbouw


Was 2018 het jaar van de oplevering van veel nieuwbouw woningen, 2019 was het jaar van vertraging van nieuwbouwplannen.  Hoewel de bouw van extra nieuwe woningen hard nodig is, lijkt de bouw tempo te verliezen. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Zo is tijdens de crisisjaren minder gebouwd – waarmee zo’n tien jaar bouwachterstand is opgelopen - en hebben we door de vergrijzing te maken met een uitstroom aan werknemers in de bouw. In het jaar 2019 was dan ook duidelijk sprake van woningnood. De woningen zijn er gewoonweg niet. Het aantal woningmutaties ligt historisch laag. Wet- en regelgeving zorgt voor extra stagnatie. Als voorbeeld: ondanks dat aan de Watermuntstraat oude en gasgestookte woningen worden vervangen door energie neutrale gasloze woningen, heeft dit project ernstige vertraging opgelopen door onduidelijkheid in de wetgeving rondom stikstofdepositie.
 
Nieuwe woningen zijn helaas niet opgeleverd. Wel is in de Wijdewormer (Neck) gestart met de bouw van achttien gasloze woningen. De oplevering wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht. Daarnaast is in 2019 de aanneemovereenkomst getekend voor zestien nieuwe gasloze woningen aan de Spatterstraat in Wormer. In het eerste kwartaal van 2020 wordt met de bouw gestart. Een complex met zestig verouderde galerijwoningen aan de Watermuntstraat is overgedragen aan de ontwikkelaar. Na sloop van het complex komen hier 74 nieuwe energieneutrale gasloze woningen. Ook zijn in 2019 de voorbereidingen voor de bouw van 63 woningen (Amandelbloesem en Noordeinde) in Wormerveer nagenoeg afgerond. WormerWonen streeft ernaar de bouw van deze woningen in 2020 te starten. Van de Wooncompagnie zijn begin 2020 44 sociale huurwoningen in Oostzaan in eigendom gekomen. Deze woningcorporatie mag onder de nieuwe Woningwet niet langer actief zijn in deze gemeente.Ondernemingsplan


In 2019 heeft WormerWonen ook haar nieuwe ondernemingsplan ‘Voor de bewoners van morgen’ gepubliceerd. Het plan heeft een looptijd van vijf jaar: van 2020 tot 2025. Voor die periode stelt WormerWonen zich een aantal duidelijke doelen. De belangrijkste daarvan zijn het bouwen van voldoende woningen voor een brede doelgroep en het betaalbaar houden van de woonlasten.