Jaarverslag

 

 

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van WormerWonen in 2017. De jaarrekening biedt inzicht in de belangrijkste cijfers over dat jaar. De financiële resultaten hebben zich volgens verwachting ontwikkeld. De financiële positie van WormerWonen is goed en stabiel.

 

Vernieuwingsslag

Hoewel er in het verslagjaar geen enkele nieuwe woning is opgeleverd, werd er hard gewerkt aan de bouw van maar liefst 166 woningen in Wormerland en Wormerveer. De oplevering van nagenoeg al deze woningen vindt plaats in de eerste helft van 2018. Deze vernieuwingsslag is een droom die realiteit wordt en die hopelijk de komende jaren kan worden voorgezet.

 

De vernieuwing door WormerWonen roept enthousiasme op. Bewoners van de Watermuntstraat gaven in een meningspeiling aan graag de vernieuwing van hun galerijflats te versnellen. Om dit te realiseren, maakt WormerWonen gebruik van de golf aan nieuwbouwopleveringen die in 2018 ontstaat. Hiermee komt in Wormerland de komende jaren een vernieuwingstrein op gang waaraan WormerWonen ook een structurele verduurzaming van het woningbezit kan koppelen.

 

Met de vernieuwing stemt WormerWonen het woningbezit niet alleen af op de vraag van vandaag en morgen, maar geeft zij ook een impuls aan de duurzaamheid van het woningbezit. Alle nieuwe woningen hebben minimaal het label A+ en de 48 nieuwe appartementen aan de Spatterstraat en Fortuinstraat zijn zelfs volledig energieneutraal. In het Beschuitstorenproject experimenteert WormerWonen met drie volledig gasloze woningen. Lukt dit, dan kan WormerWonen dit concept opschalen voor de toekomstige nieuwbouw.

 

Niet alleen door nieuwbouw en transformatie tracht WormerWonen aan de veranderende huisvestingsbehoefte in de regio te voldoen. In de zomer van 2017 heeft het team van WormerWonen in totaal zo'n 200 huishoudens bezocht en gesproken. Uit deze gesprekken blijkt dat veel huurders eigenlijk een meer bij de huishoudenssamenstelling passende woning willen. Oudere (alleenstaande) huurders willen liever een nieuw levensloopbestendig appartement, dan hun grote eengezinswoning. Gezinnen met twee of meer kinderen willen liever een eengezinswoning dan een appartement. Met de vernieuwing en met gerichte doorstroming gaat WormerWonen proberen aan de wens van beide groepen te voldoen. Met een betere benutting van de beschikbare woningvoorraad als resultaat.

 

Uitbreiding voorraad sociale huurwoningen

Samen met de gemeenten Wormerland en Zaanstad heeft WormerWonen gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen. Ook starters op de woningmarkt wil WormerWonen graag goed bedienen. In Oostknollendam is ruimte gevonden voor 14 nieuwe huurwoningen en in Wormer wellicht nog eens voor 40 woningen.

 

Tevreden huurders

Zowel bewoners als woningzoekenden waarderen de inspanningen van WormerWonen. Over de dienstverlening zijn zij gelukkig al jaren tevreden. Dat wordt door WormerWonen in samenwerking met KWH ook nauwlettend in de gaten gehouden. In 2017 bereikte WormerWonen wat ‘tevredenheid’ betreft een hoogtepunt. In de Aedesbenchmark bleven op landelijk niveau maar twee corporaties WormerWonen in waardering voor.