De Amandelbloesem

De Amandelbloesem

Woningtype

seniorenwoningen, begeleid wonen via Stichting MIES, 1-kamer app. kortdurendverblijf via De Zorgcirkel

Aantal woningen

fase 3 ongeveer 40
Omschrijving

Belangstelling voor de nieuwe of bestaande woningen in de Amandelbloesem?

Meld u dan aan voor deze woningen op de website van De Zorgcirkel, onze partner bij dit project. In de folder onderaan de pagina vindt u meer informatie, u vindt daar ook een inschrijfformulier waarmee u zich bij De Zorgcirkel kunt aanmelden.

 

Stand van zaken nieuwbouw (fase3)

Op de plek van het Vinkenest gaat WormerWonen seniorenwoningen ontwikkelen (fase 3). De Amandelbloesem fase 3 bestaat uit 40 stuks 3-kamer appartementen in de sociale huur. Enkele appartementen zouden vanwege een ruimere uitvoering in een hoger prijsniveau kunnen vallen. Op dit moment wordt een aannemer van de nieuwbouw geselecteerd. We houden u op de hoogte van de stand van zaken.

 

Ontwikkeling De Amandelbloesem

In november 2015 heeft WormerWonen het wooncomplex De Amandelbloesem in Wormerveer overgenomen van wooncorporatie Zaandams Volkshuisvesting (ZVH). Direct is begonnen met een grootscheepse renovatie en is de woontoren op de hoek met de Lijsterstraat volledig omgebouwd tot een modern woongebouw met 35 zelfstandige sociale huur-appartementen met buitenruimte.

 

Voor fase 3 (seniorenwoningen op de plek van het Vinkenest) heeft BBHD architecten uit Alkmaar een plan uitgewerkt. Op 28 februari 2017 presenteerden drie architecten hun ideeën voor een nieuwbouw appartementengebouw van maximaal 8 lagen met een kap, dat na sloop van het Vinkennest bij De Amandelbloesem gerealiseerd zal worden. Uit de ingediende reacties die tijdens en na de presentatieavond zijn ontvangen sprak een sterke voorkeur voor het ontwerp van BBHD architecten uit Alkmaar. De werkgroep voor de organisatie van de prijsvraag van de ontwerpen, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad, stichting Babel (Zaans architectuurplatform), WormerWonen en een adviseur, heeft die voorkeur overgenomen met de kanttekening om de opmerkingen en reacties te betrekken bij de komende planuitwerking. WormerWonen heeft de opdracht voor de planuitwerking gegund aan BBHD en eind 2017 is de omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Het Vinkennest is in de periode november - december 2018 gesloopt. De gemeente Zaanstad heeft 23 april 2019 besloten dat ze wil meewerken aan het bouwplan. Hiervan is melding gemaakt in het Zaans Stadsblad waarbij iedereen zes weken de tijd heeft gehad om bezwaar te maken op het verlenen van de vergunning. Er is geen bezwaar ingediend waardoor de vergunning inmiddels onherroepelijk is geworden. WormerWonen mag de woontoren dus laten bouwen!

 

Daarmee is direct de volgende uitdaging ontstaan: het vinden van de juiste aannemer. Door het personeelstekort op de bouwmarkt en sterk gestegen bouwprijzen is dat geen eenvoudige opgave. WormerWonen heeft een aantal aannemers geselecteerd die goed in staat zijn om zo’n woontoren te bouwen. Belangrijke uitgangspunten bij de bouw zijn het gasloos uitvoeren van de installatie en het energiezuinig maken van de 40 appartementen. De aannemers zijn momenteel nog druk om, tezamen met hun installateur, een aanbieding te maken voor WormerWonen. Als de aanbieding(en) passen binnen het bouwbudget zal WormerWonen de gekozen aannemer in november bekend kunnen maken. In de eerste helft van volgend jaar zou de bouw dan kunnen starten.

 

Samenwerkingspartners van WormerWonen in de Amandelbloesem

Stichting MIES

Stichting MIES, voor begeleid wonen voor jong volwassenen met een beperking, huurt een vleugel van het gebouw. Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

 

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel huurt van WormerWonen een aantal 1 kamerappartementen voor kortdurend verblijf (zie foto in rode blok rechts). Hiervan kunnen mensen gebruik maken die na een ziekenhuisverblijf nog niet zelfstandig kunnen wonen. De Zorgcirkel kan ook zorg verlenen aan andere bewoners van zelfstandige seniorenwoningen in De Amandelbloesem.

 

Vereniging De Bloesem

Vereniging De Bloesem organiseert en/of coördineert met tal van vrijwilligers activiteiten in de Amandelbloesem.