Binding met Wormerland? Voorrang op sociale huur

30 september 2021

Als u binding heeft met de gemeente Wormerland, kunt u voorrang krijgen als u reageert op sociale huurwoningen die met “Binding Wormerland” worden gepubliceerd op WoningNet.

Het type woning bepaalt welke voorrang er geldt

  • Bij een eengezinswoning of een seniorenwoning in Wormerland krijgen doorstromers met binding Wormerland voorrang op starters met binding Wormerland.
  • Bij alle andere woningen in Wormerland krijgen starters met binding Wormerland voorrang op doorstromers met binding Wormerland.

Voorrang voor doorstromers met binding Wormerland

U bent een doorstromer met binding Wormerland als u een zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter laat in de gemeente Wormerland. U krijgt voorrang als u reageert op woningen met de omschrijving “Binding Wormerland doorstromers”.

Er wordt automatisch herkend aan uw woonplaats, die in uw inschrijving staat vermeld of de binding Wormerland doorstromers kan worden toegepast.

Voorrang voor starters met binding Wormerland

Als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden, heeft u als starter binding met Wormerland. U krijgt dan voorrang als u reageert op woningen met de omschrijving “Binding Wormerland starters”.

  • U laat bij verhuizing geen zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter en u bent ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel was gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Wormerland.
  • Als u nu buiten gemeente Wormerland woont en u heeft wel binding, dan kunt u WormerWonen de binding in uw inschrijving laten zetten.
  • U laat bij verhuizing geen zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter en u werkt bij een bedrijf in de gemeente Wormerland. U moet voldoen aan de voorwaarden dat u een arbeidscontract heeft voor minimaal 1 jaar en voor ten minste 18 uur per week. U toont dit aan door het inleveren van uw arbeidscontract.

Bent u bij een woningaanbieding eerste kandidaat dan controleert de woningcorporatie deze binding.

Geen binding?

Heeft u geen binding met Wormerland? Wij adviseren u dan vooral om te reageren op andere woningen waar binding geen voorrang geeft, u zult daar meer kans van slagen hebben.