Ons KWH label is verlengd!

23 maart 2021

Goed nieuws! Ons KWH label wordt verlengt! Dit betekent dat onze huurders tevreden zijn over de dienstverlening van WormerWonen. In 2020 heeft KWH bij WormerWonen de waardering van onze huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 11 maart 2021 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV).

Besluit voor WormerWonen
De CKV heeft vastgesteld dat de huurders van WormerWonen tevreden zijn over de kwaliteit van onze dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

Voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel geldt:

  • minimaal een cijfer 7,0 voor de onderdelen Algemene dienstverlening, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud en
  • minimaal 85% tevreden huurders per onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger geeft.

Dit betekent dat de geldigheidsduur van het keurmerk KWH-Huurlabel met twee jaar verlengd wordt.

Wat betekent dit besluit voor WormerWonen?

WormerWonen is houder van het keurmerk tot 11 maart 2023.