Prestatieafspraken 2021 ondertekend

15 december 2020

 

PERSBERICHT

Nieuwe afspraken bieden meer aandacht voor betaalbare woningen, verduurzaming en oudere huurders in Wormerland

De gemeente Wormerland, WormerWonen, Parteon en de huurdersorganisaties slaan de handen ineen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van fijn en betaalbaar wonen in Wormerland. Om dit te bereiken legden zij prestatieafspraken vast met als belangrijkste onderwerpen de bestaande woningvoorraad voor lagere inkomens, de verduurzaming en de vergrijzing waardoor meer aandacht voor oudere huurders van groot belang is.

In Wormerland is groot tekort aan betaalbare woningen en daarom zorgen de woningcorporaties ervoor dat er in de periode van 2021-2023 minimaal 100 sociale huurwoningen extra zijn bijgebouwd, bijvoorbeeld in de Spatterstraat, de Watermuntstraat en Wormervelden. Dit spraken Rob Berkhout, wethouder van de gemeente Wormerland, Jan van der Broek, voorzitter van Huurders voor Huurders, Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon, Kees Cornelissen van huurdersplatform Parteon en Kevin Groot, hoofd van afdeling Wonen namens directeur-bestuurder John van Nimwegen van WormerWonen, af toen ze donderdagmiddag 10 december in het gemeentehuis in Wormerland hun handtekening zetten onder de nieuwe prestatieafspraken voor 2021.

Meer sociale huurwoningen
De groei van het aantal sociale huurwoningen moet ook na 2023 doorzetten. Bij nieuwbouwlocaties streeft de gemeente er naar om minimaal 40% sociale huur en minimaal 20% middeldure huur in de plannen op te nemen. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen werken de woningcorporaties samen met aannemers gespecialiseerd in woningbouw en natuurlijk met de huurders. Door in gesprek te gaan met de bewoners en ze te laten meedenken bij nieuwbouwprojecten willen de woningcorporaties hun huurders zo goed mogelijk betrekken bij de bouw van nieuwe huizen.

Doorstroom oudere huurders
Gezamenlijk willen de woningcorporaties en de gemeente in de periode van 2021-2023 ook starten met een doorstromingsregeling voor oudere huurders. Mogelijk kunnen oudere huurders op die manier in de hele regio Zaanstreek-Waterland met voorrang verhuizen naar een beter passende sociale huurwoning.

Duurzame woningen
Met de nieuwbouw wordt ook meteen rekening gehouden met de duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwe woningen. Zo worden er uitsluitend gasloze woningen gebouwd en zijn de woningcorporaties volop bezig met de verduurzaming van het bestaande woningbezit. Daarbij willen de partijen dat investeringen in duurzaamheid voor een positief effect op de portemonnee van de huurders zorgen, omdat zij kunnen besparen op hun energierekening. De woningcorporaties doen dit ook door in te zetten op lagere energielasten door op grote schaal zonnepanelen te plaatsen bij bestaande woningen.

Maatregelen voor ouderen en jongeren met zorgvraag
Wormerland vergrijst. Ook jongere bewoners met een zorgvraag doen steeds vaker een beroep op sociale huurwoningen. De gemeente en de woningcorporaties werken samen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het bijplaatsen van liften en het ophogen van galerijen heeft al veel geholpen, maar het groeiende aantal oudere huurders vraagt om nog meer maatregelen.

Samenwerken aan prestatieafspraken
De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de prestatieafspraken. De doelen die door deze samenwerking bereikt moeten worden, vereisen een intensieve samenwerking. Met het tekenen van de overeenkomst laten de partijen zien daar gezamenlijk de schouders onder te willen zetten. 

Op onze pagina statuten en regelementen kunt u de prestatieafspraken nog eens nalezen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
John van Nimwegen tel. (075)642 64 21 of 06 140 162 85 of Karel Dronkert tel. 06 500 985 77