Wisseling van de wacht in de RvC van WormerWonen

07 november 2017

 

Per 1 december a.s. wijzigt de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van WormerWonen. André Drost (vice-voorzitter en huurderscommissaris) en Nico Stoop (voorzitter) treden af na de maximale termijn van 8 jaar. Als voorbereiding op het aftreden van de voorzitter is vorig jaar al een nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd: Michiel Heerkens. Hij zal Nico Stoop als voorzitter opvolgen. In een gesprek met de aftredende en komende voorzitter blikten wij terug, maakten de stand van zaken op en keken we naar de toekomst.

 

WormerWonen is financieel gezond

Bij zijn aantreden in 2010 sprak Nico Stoop als doelstelling uit te streven naar “een hoge kwaliteit huizen tegen een betaalbare prijs en vooral het financieel gezond houden van WormerWonen”. We kunnen constateren dat deze doelstelling ruimschoots gehaald is: WormerWonen is een financieel gezonde stichting en met de nieuwbouw die gerealiseerd is in deze 8 jaar is de kwaliteit van de woningen omhoog gegaan. Nico Stoop: “Qua duurzaamheid moeten we nog meer doen. Maar daar wordt aan gewerkt, bijvoorbeeld bij het project Spatter-Fortuin (energieneutraal) en de nieuwbouw in Oostknollendam (gasloos).” Trots is hij op het feit dat het leuk wonen is en blijft, ook voor komende generaties in Wormerland. Wormer heeft er een paar mooie nieuwe wijken bij gekregen: De Voor- en De Achterhoede en natuurlijk de Molenbuurt.

 

Doorstroom bevorderen

Toch blijft er een gebrek aan betaalbare woningen voor starters en doorstromers. WormerWonen probeert daar nu iets aan te doen door senioren van 75+ met voorrang aan een appartement te helpen waardoor eengezinswoningen vrijkomen voor doorstromers, die dan weer woningen voor starters achterlaten. Nico Stoop: “Passend wonen, betekent niet alleen financieel passend maar ook passend qua soort woning”. Behalve dat er een gebrek aan sociale huurwoningen is hebben ook de middengroepen in huur en koop problemen om passende huisvesting te vinden. Maar woningcorporaties mogen daar niet in voorzien. Daarnaast zijn er, in ieder geval in Wormerland, vindt Nico, weinig bouwlocaties beschikbaar. Een bijkomende eis is dat de grondprijs niet te hoog mag zijn voor sociale woningbouw. Wellicht zal WormerWonen zich daarom, naar zijn mening, meer op Zaanstad moeten gaan richten. Kortom, genoeg uitdagingen voor de komende jaren.

De samenwerking met de verschillende colleges van B&W heeft Nico Stoop altijd als positief ervaren, ongeacht de politieke kleur van de colleges.

Om de stabiliteit van de organisatie WormerWonen te continueren heeft de RvC besloten de herbenoeming van de huidige directeur-bestuurder bij het ministerie in gang te zetten.

 

Toekomst zonder WormerWonen

Op de vraag hoe de toekomst van Nico eruit ziet zonder WormerWonen, antwoordt hij dat hij nog 1 of 2 jaar parttime bij het Rijksmuseum blijft werken. Hij was indertijd betrokken bij de nieuwbouw en gaat nu een nieuwe functie vervullen waarbij hij zijn kennis van bouw, installatietechniek en projectmanagement kan combineren. Als hij over een jaar of twee echt met pensioen gaat hoopt hij meer te gaan golfen en natuurlijk ook vaker zijn (klein)kinderen op te zoeken.

 

Michiel Heerkens, nieuwe voorzitter RvC

Michiel Heerkens is nu een jaar lid van de Raad van Commissarissen van WormerWonen. Per 1 december a.s. volgt hij Nico Stoop op als voorzitter. Hij is werkzaam als directeur van Labonovum. Mchiel Heerkens is opgeleid als bedrijfskundige en bedrijfseconoom en heeft ervaring als (interim)manager bij diverse bedrijven, waaronder ook woningcorporaties.

 

De eerste indruk

De indruk die hij van WormerWonen heeft is van een geoliede machine, met een heldere koers en met, voor een kleine corporatie, op dit moment veel nieuwbouw (10%). Een prestatie van formaat. Zijn doelstelling voor de komende jaren is WormerWonen en haar koers “voorspelbaar houden”. Uiteraard zullen dingen veranderen maar bij voorkeur gebeurt dit geleidelijk en uitlegbaar. WormerWonen moet haar eigen afwegingen maken en beslissingen nemen maar wel in overleg met haar belanghouders.

 

Geheel nieuwe Raad van Commissarissen

Zijn eerste uitdaging is de bemensing van de Raad van Commissarissen. Over twee jaar staat er een complete nieuwe Raad van Commissarissen. De Raad gaat op zoek naar nieuwe mensen die hun rol kunnen invullen op het gebied van toezicht en adviseren, niet om te besturen. Michiel vindt het belangrijk om de kwetsbaarheid van de organisatie goed in kaart te brengen en verder te verkleinen en daar maatregelen voor te nemen. WormerWonen moet haar medewerkers continue scholing aanbieden en zal met anderen samenwerken om zo over voldoende expertise te kunnen beschikken. Expertise wordt en zal ingehuurd worden indien nodig, maar het moet wel betaalbaar blijven om te voldoen aan de missie van WormerWonen: plezierig wonen voor een betaalbare prijs. Om dit te kunnen blijven bieden denkt Michiel Heerkens dat WormerWonen in aantal woningen zal moeten groeien naar minimaal 2500 woningen. Belangrijk is ook dat de organisatie past bij de omgeving waarin zij werkt. Als WormerWonen meer woningen in Zaanstad gaat bouwen zal zij zich wellicht aan de meer ‘stadse’ cultuur moeten aanpassen, zonder haar lokale en maatschappelijke betrokkenheid én persoonlijke benadering van de huurders te verliezen.

 

Wij danken Nico Stoop en André Drost voor hun jarenlange inzet voor WormerWonen en wensen hen een mooie toekomst. Michiel Heerkens wensen wij veel succes in zijn functie als voorzitter van de RvC.