Enquete huurders

26 juni 2017

WormerWonen is volop aan het bouwen en denkt ook na over de toekomstige aanpassing, verbetering en vernieuwing van haar woningen. Behalve financiële en technische argumenten zijn ook de ervaring en wensen van de huurders belangrijk voor WormerWonen om tot een goed woningbeleid te komen.

 

Deze zomer zal WormerWonen de huurders van een aantal complexen enquêteren over hun woonwensen. Daarnaast benadert WormerWonen ook een geselecteerde groep oudere huurders die in eengezinswoningen wonen om te peilen of zij interesse hebben om te verhuizen naar een van de nieuwe appartementen in de Molenbuurt. Hiermee zouden eengezinswoningen vrij kunnen komen voor andere huurders. Ook kijkt WormerWonen wat een eventuele verhuizing bij ouderen in de weg staat en hoe zij daarbij behulpzaam kan zijn. De huurders van de complexen die geënquêteerd worden hebben hierover van WormerWonen al bericht ontvangen.

Op bijgaande foto ziet u de medewerkers die de enquête afnemen: Thomas, Lotte en Lucas (vlnr)