Co-creatie Plantsoenen

16 mei 2017

De bewoners van de Plantsoenen in Wormer weten het al bijna een jaar: WormerWonen gaat groot onderhoud plegen aan hun woning. Dit besluit is op 8 juni vorig jaar tijdens een bewonersavond aan de bewoners bekend gemaakt.

 

Projectgroep Plantsoenen

Vervolgens heeft WormerWonen een projectgroep gevormd waarin ook de bewoners van de plantsoenen vertegenwoordigd zijn. In deze projectgroep is besloten over wat er wordt onderhouden en hoe, maar ook met welke aannemers. De zes huurders, die in de projectgroep zitten, hebben hier samen met de andere projectgroep leden over beslist. Op deze manier krijgen huurders zeggenschap over het onderhoud aan hun woning. WormerWonen noemt dit proces co-creatie. Omdat dit de eerste keer was dat WormerWonen groot onderhoud op deze manier aanpakt, is de projectgroep hierbij ondersteund door een medewerker van de Woonbond.

 

Energielabel A en geen huurverhoging

WormerWonen wil met het onderhoud haar woningen verduurzamen. Bijna alle woningen in de Plantsoenen behalen na het groot onderhoud een energielabel A. In de projectgroep bleek al snel dat de bewoners geen huurverhoging wilden. Door goed met elkaar de noodzaak van elke maatregel door te spreken, en ook de (financiële) consequenties hiervan wordt het project nu binnen het budget uitgevoerd en is het niet nodig om een huurverhoging te vragen.

 

Coen Hagendoorn Bouw voert het werk uit

De projectgroep Plantsoenen heeft een plan gemaakt voor het groot onderhoud van de gehele buitenkant van de woning, waarbij ook isolatie wordt meegenomen. Daarnaast wordt de ventilatie verbeterd, onder meer door een ventilatietoestel met warmteterugwinning. Dit plan is aan alle bewoners gepresenteerd tijdens een tweede bewonersavond. Toen op die avond bleek dat de projectgroep op de juiste koers zat is het plan verder uitgewerkt en zijn de werkzaamheden aanbesteed. Ook bij deze aanbesteding hebben de bewonersvertegenwoordigers meebeslist, onder andere bij het beoordelen van de diverse aannemers. Het groot onderhoud aan de Plantsoenen is gegund aan Coen Hagedoorn Bouw uit Heemskerk. Op een bewonersavond op 16 mei jl. heeft de firma Coen Hagendoorn zich aan de bewoners voorgesteld.

 

Huisbezoek

Voor de werkelijke start van de uitvoering krijgen alle bewoners een huisbezoek. Tijdens dit bezoek bekijkt WormerWonen of er - gezien iemands persoonlijke situatie - speciale voorzieningen nodig zijn.

 

Verwachting dat totale woonlasten dalen

WormerWonen heeft in deze eerste co-creatie gemerkt dat huurders heel goed omgaan met de verantwoordelijkheid die zij krijgen bij het meebeslissen over groot onderhoud. Mede dank zij hun inzet krijgen de woningen aan de Plantsoenen een hoger energielabel zonder huurverhoging. De verwachting is dat de totale woonlasten van de bewoners dalen, omdat hun energierekening lager zal zijn.