Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

WormerWonen gaat de 12 portiekwoningen aan de Spatterstraat slopen en gaat hier 18 nieuwe sociale huur-appartementen bouwen. De woningen zullen vlak voor de oplevering op WoningNet worden geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet.

 

Planning en stand van zaken

6 augustus 2019 heeft WormerWonen de omgevingsvergunning ontvangen en hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Op 12 december 2019 is de aannemingsovereenkomst met aannemersbedrijf Kwakkenbos bv getekend. Begin 2020 is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens zijn de oude woningen gesloopt en op 24 april 2020 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Vooralsnog verloopt de bouw voorspoedig. 

Ervaart u tijdens de bouw problemen of heeft u vragen over de bouw neemt u dan contact op met aannemersbedrijf Kwakkenbos bv iva info@kwakkenbos-bv.nl of 0348 441229.

 

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven voor omwonenden en bewoners over dit project alsmede de plattegronden van de woningen.

Bekijk project
De Amandelbloesem

De Amandelbloesem

Belangstelling voor de nieuwe of bestaande woningen in de Amandelbloesem?

Meld u dan aan voor deze woningen op de website van De Zorgcirkel, onze partner bij dit project. In de folder onderaan de pagina vindt u meer informatie, u vindt daar ook een inschrijfformulier waarmee u zich bij De Zorgcirkel kunt aanmelden.

 

Stand van zaken nieuwbouw (fase3)

Op de plek van het Vinkenest gaat WormerWonen seniorenwoningen ontwikkelen (fase 3). De Amandelbloesem fase 3 bestaat uit ongeveer 40 stuks 3-kamer appartementen in de sociale huur. Enkele appartementen zouden vanwege een ruimere uitvoering in een hoger prijsniveau kunnen vallen. 24 april 2020 is de aanneemovereenkomst met bouwbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar getekend. Op 20 apri jl. is er als voorbereiding van de nieuwbouw een hek geplaatst en zijn een aantal bomen gekapt. De bomen zijn eerste door een ecoloog geinspecteerd op eventuele nesten en de ecoloog heeft geoordeeld dat de kap mocht aanvangen. Naar verwachting zal de eerste paal in augustus 2020 de grond in gaan. We houden u op de hoogte van de stand van zaken.

 

Ontwikkeling De Amandelbloesem

In november 2015 heeft WormerWonen het wooncomplex De Amandelbloesem in Wormerveer overgenomen van wooncorporatie ZVH. Direct is begonnen met een grootscheepse renovatie en is de woontoren op de hoek met de Lijsterstraat volledig omgebouwd tot een modern woongebouw met 35 zelfstandige sociale huur-appartementen. Hiernaast zijn er nog 55 huur-appartementen verdeeld over de begane grond en eerste verdieping in de vleugels van het gebouw. Op de plek van de voormalige recreatieruimte ‘t Vinkenest gaat WormerWonen ook seniorenwoningen bouwen (fase3). Hiervoor heeft BBHD-architecten uit Alkmaar een tweede woontoren ontworpen. ‘t Vinkennest is in december 2018 gesloopt. In 2019 is een bouwvergunning verleend door de gemeente Zaanstad. 

 

Samenwerkingspartners van WormerWonen in de Amandelbloesem

Stichting MIES

Stichting MIES, voor begeleid wonen voor jong volwassenen met een beperking, huurt een vleugel van het gebouw. Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

 

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel verleent  zorg verlenen aan bewoners van de zelfstandige seniorenwoningen in De Amandelbloesem.

 

Vereniging De Bloesem

Vereniging De Bloesem organiseert en/of coördineert met tal van vrijwilligers activiteiten in de Amandelbloesem.

 

Bekijk project
Vernieuwing Plaszoomflats

Vernieuwing Plaszoomflats

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing. 

 

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld  is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

WormerWonen is als eerste met de bewoners van de Watermuntstraatflats in overleg gegaan. 95 % van de bewoners stemde voor een versnelde sloop van hun flats en het aanbod van WormerWonen om hen te begeleiden naar een nieuwe woning. WormerWonen heeft de Watermuntstraatflats op 2 september 2019 aan bouwbedrijf Van der Gragt over gedragen. Mocht u onraad bespeurenbij de flats dan kunt u bellen met bouwbedrijf Van der Gragt, telefoonnummer 075 – 687 1851. Voor niet spoedeisende vragen kunt u een email sturen aan watermunt@vdgragt.nl .

Vanaf 20 november 2019 zal Breakdown in op dracht van bouwbedrijf Van der Gragt asbestsanering in de appartamenten uitvoeren. De sloopwerkzaamheden zijn eind mei van start gegaan en zullen tot juli 2020 duren. Aansluitend zal de nieuwbouw starten. 

 

Gele Lisstraatflats

De bewoners van de Gele lisstraatflats hebben sinds juli 2019 SV urgentie gekregen en kunnen nu met voorrang zoeken naar een andere woning. Als er woningen leegkomen zal Ad Hoc deze voor WormerWonen tijdelijk verhuren. Mocht u problemen met de tijdelijke verhuur signaleren dan kunt u contact opnemen met Ad Hoc,  020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30), bij spoed via: 0900 - 81 66.

Op 7 of 8 oktober 2019 hebben de direct omwonenden van de Gele lisstraatflats een uitnodiging gekregen om zich aan te melden voor de klankbordgroep die aan de gemeente Wormerland en WormerWonen advies uitbrengt in het vernieuwingstraject Gele lisstraat. Als zich meer dan 8 direct omwonenden aanmelden zal er een onafhankelijke loting plaatsvinden.

 

Interesse in tijdelijke huur Gele lisstraat?

Neem contact op met Ad Hoc .

 

Informatieavonden voor bewoners Gele lis- en Wollegrasstraatflats

Wormerwonen is in gesprek gegaan met de bewoners om concrete plannen te maken. WormerWonen neemt voor elke straat een apart besluit tot vernieuwing na goed overleg met de huurders.  De huurders van de Wollegras- en Gele lisstraatflats zijn in 2018 geinformeerd.  De presentaties die op deze avonden getoond zijn staan onder aan deze pagina. De nieuwsbrieven die naar aanleiding van deze avonden zijn opgesteld kunt u daar ook vinden.

 

Inloopavond omwonenden Watermuntstraatflats 3 juli 2019

WormerWonen heeft de omwonenden van de Watermuntstraatflats op 18 december 2018 geinformeerd over de nieuwbouw aan de Watermuntstraat. Op 3 juli jl. organiseerden bouwbedrijf Van der Gragt, Floris Infra, de gemeente Wormerland en WormerWonen een inloopavond voor omwonenden om hen te informeren over de definitieve ontwerpen van de gebouwen, openbare inrichting en de verkeersafwikkeling tijdens de bouw.

 

Garages Watermunt- en Gele lisstraat

De huurders van een garage aan de Gele lisstraat worden geinformeerd over de toekomstige sloop van hun garage. Als zij dat wensen krijgen zij krijgen voorrang op vrijkomende garages. De garages aan de Watermuntstraat zijn inmiddels allemaal leeg opgeleverd.
 

Bekijk project
Nieuwbouw Wijdewormer

Nieuwbouw Wijdewormer

Update
Deze woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. 

 

Advertentiedata WoningNet bekend
De oplevering van de 4 kamer sociale huurwoningen verwacht WormerWonen  mei 2020. Sportlaan 4 t/m 20 wordt op 21 april a.s. op WoningNet geadverteerd, Sportlaan 22 t/m 38 volgt op 6 mei.  Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet.

 

Kijkdag 28 maart a.s. van 10 tot 12 uur NB IVM HET CORONAVIRUS IS DE KIJKDAG AFGELAST

U kunt op deze woningen reageren als u in aanmerking komt voor sociale huur en ingeschreven staat bij WoningNet of Woningmatch. In verband met de huurprijs is een belastbaar jaarinkomen tussen € 31.551 en € 43.574 een voorwaarde. Als u een inschrijving heeft bij Woonmatch kunt u deze laten overzetten bij WoningNet (zie de website van WoningNet of Woonmatch*).

Onderaan deze pagina vindt u een brochure van de woningen met o.a. de plattegronden.

Op onze facebookpagina kunt u een fotoreportage van de woningen zien.

*N.B. “Vanaf het moment dat een woningzoekende via Woonmatch doorgeeft zijn inschrijfduur naar WoningNet over te willen zetten, wordt dit binnen uiterlijk 6 werkdagen door WoningNet verwerkt".

 

Het project

WormerWonen heeft in juni 2019 achttien huurwoningen gekocht, die gebouwd worden in Wijdewormer (Sportlaan 4 t/m 38 even). Deze woningen worden door WormerWonen als sociale huurwoningen verhuurd. Het totale project in Wijdewormer bestaat uit 60 eengezinswoningen en 3 vrije kavels. De ontwikkelaar is BPD en de aannemer is KBK Bouw uit Volendam.30 oktober 2019 is de eerste paal geslagen.

 

Collectieve warmtelevering
De warmtelevering geschiedt collectief via een pellet centrale die zal worden opgericht en geëxploiteerd door stadsverwarming centrale Purmerend. Elke woning krijgt daarvoor een zogenaamde stadverwarmingsunit bij de woningentree.

Bekijk project
Tiny Houses Mercuriusweg Wormer

Tiny Houses Mercuriusweg Wormer

WormerWonen heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Wormerland om drie Tiny Houses te plaatsen op het terrein tegenover haar kantoor aan de Mercuriusweg. Tiny Houses zijn miniwoningen van 15 – 50 m2. 

In de gemeenteraad van Wormerland wordt al langer gesproken over de behoefte aan Tiny Houses. WormerWonen wil graag aan deze behoefte tegemoetkomen en ziet mogelijkheden voor drie Tiny Houses tegenover haar kantoor. In het verleden hebben hier al woningen gestaan, het perceel heeft dus al een woonbestemming. De fietsenstalling die nu op het terrein staat zal verplaatst worden. De tekening geeft een indruk van de plannen. De Tiny Houses krijgen een oppervlak van 39 m2 inclusief de verdiepingsvloer.

 

Bekijk project
pagina 1 van 2