Nieuwbouwprojecten

De Amandelbloesem

De Amandelbloesem

In november 2015 heeft WormerWonen het wooncomplex De Amandelbloesem overgenomen van wooncorporatie Zaandams Volkshuisvesting (ZVH). Direct is begonnen met een grootscheepse renovatie en is de woontoren op de hoek met de Lijsterstraat volledig omgebouwd tot een modern woongebouw met 35 zelfstandige appartementen met buitenruimte.

 

Geplande nieuwbouw

Op de plek van het Vinkennest wil WormerWonen ook seniorenwoningen ontwikkelen (fase 3). BBHD architecten uit Alkmaar heeft een plan hiervoor uitgewerkt. Op 28 februari 2017 presenteerden drie architecten hun ideeën voor een nieuwbouw appartementengebouw van maximaal 8 lagen met een kap, dat na sloop van het Vinkennest bij De Amandelbloesem gerealiseerd zal worden. Uit de ingediende reacties die tijdens en na de presentatieavond zijn ontvangen sprak een sterke voorkeur voor het ontwerp van BBHD architecten uit Alkmaar. De werkgroep voor de organisatie van de prijsvraag van de ontwerpen, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad, stichting Babel (Zaans architectuurplatform), WormerWonen en een adviseur, heeft die voorkeur overgenomen met de kanttekening om de opmerkingen en reacties te betrekken bij de komende planuitwerking. WormerWonen heeft de opdracht voor de planuitwerking gegund aan BBHD en eind 2017 is de omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Naar verwachting zal het Vinkennest eind 2018 gesloopt worden.

De Amandelbloesem fase 3 bestaat uit 40 stuks 3-kamer appartementen in de sociale huur. Enkele appartementen zouden vanwege een ruimere uitvoering in een hoger prijsniveau kunnen vallen.

 

Stichting MIES

Stichting MIES, voor begeleid wonen voor jong volwassenen met een beperking, huurt een vleugel van het gebouw. Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

 

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel huurt van WormerWonen een aantal 1 kamerappartementen voor kortdurend verblijf (zie foto). Hiervan kunnen mensen gebruik maken die na een ziekenhuisverblijf nog niet zelfstandig kunnen wonen. De Zorgcirkel kan ook zorg verlenen aan andere bewoners van zelfstandige seniorenwoningen in De Amandelbloesem.

 

Belangstelling voor de nieuwe of bestaande woningen in de Amandelbloesem?

Meld u dan aan voor deze woningen op de website van De Zorgcirkel, onze partner bij dit project. In de folder onderaan de pagina vindt u meer informatie en een inschrijfformulier waarmee u zich bij De Zorgcirkel kunt aanmelden.

 

Bekijk project
Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

WormerWonen gaat de 12 portiekwoningen aan de Spatterstraat slopen en wil hier 18 nieuwe appartementen bouwen.

Voor de 10 bewoners is inmiddels Stadsvernieuwingsurgentie afgegeven.

De eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden was op 23 oktober jl. Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief voor omwonenden en bewoners over dit project.

Bekijk project
Vernieuwing Plaszoomflats

Vernieuwing Plaszoomflats

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing. 

 

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld  is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

WormerWonen is als eerste met de bewoners van de Watermuntstraatflats in overleg gegaan. 95 % van de bewoners stemde voor een versnelde sloop van hun flats en het aanbod van WormerWonen om hen te begeleiden naar een nieuwe woning.

 

Tijdelijk verhuur Watermuntstraatflats

Veel bewoners uit de Watermuntstraatflats zijn al met hun stadsvernieuwingsurgentie verhuisd naar een andere woning. WormerWonen heeft om die reden Ad Hoc beheer opdracht gegeven de woningen tijdelijk te verhuren. WormerWonen is ervan overtuigd dat de tijdelijke verhuur van het complex de leefbaarheid goed doet, ook wanneer de sloopdatum dichterbij komt.

 

Interesse in een tijdelijke woning?

Aanmelden voor een tijdelijke woning doet u via de website van Ad Hoc.  U moet hiervoor een intake doorlopen.

 

Bent u (tijdelijk) huurder en zijn er problemen op de flat?

Ad Hoc is te allen tijde bereikbaar om uw klacht in behandeling te nemen.

Telefonisch via 020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30).

Bij spoed via 0900 - 81 66.

 

Informatieavonden voor bewoners Gele lis- en Wollegrasstraatflats 2e helft 2018

Wormerwonen gaat met de bewoners in gesprek om concrete plannen te maken. WormerWonen neemt voor elke straat een apart besluit tot vernieuwing na goed overleg met de huurders.  De huurders van de Wollegras- en Gele lisstraatflats hebben een persoonlijke uitnodiging voor een informatieavond ontvangen. Respectievelijk op 31 oktober en 20 november 2018 in het Wapen van Wormer, aanvang 19.30 uur. De presentatie die getoond is op 31 oktober jl. staat onder aan deze pagina.

 

Informatieavond omwonenden Watermuntstraatflats 2e helft 2018

Ook voor de omwonenden van de Watermuntstraatflats wordt in de tweede helft van 2018 een informatieavond georganiseerd over de nieuwbouw op de plek van de Watermuntstraatflats.

 

Garages Watermuntstraat

De huurcontracten met garagehouders Watermuntstraat worden opgezegd. Wormerwonen zal proberen om garagehouders die dat wensen te bemiddelen naar een alternatieve garage.

Bekijk project
Sluisstraat Oostknollendam

Sluisstraat Oostknollendam

In samenwerking met de gemeente Wormerland realiseert WormerWonen 14 sociale huurwoningen in Oostknollendam op het terrein van de oude dorpsschool en het terrein van Sluisstraat 20. In dit plan zijn ook 3 vrije kavels opgenomen waarop koopwoningen gebouwd worden. Deze koopwoningen zal de ontwikkelaar/aannemer verkopen.

 

Interesse in een huurwoning in de Sluisstraat in Oostknollendam? Meld u aan

Heeft u interesse in een huurwoning in de Sluisstraat in Oostknollendam, meld u dan aan als belangstellende. We houden u dan op de hoogte wanneer de woningen in de verhuur gaan. Dat kan via het aanmeldformulier.

De huurwoningen worden via WoningNet geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet.

Bekijk project
pagina 1 van 1