Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

WormerWonen heeft de 12 portiekwoningen aan de Spatterstraat gesloopt en bouwt hier 18 nieuwe sociale huur-appartementen. De woningen zullen vlak voor de oplevering in het eerste kwartaal 2021 op WoningNet worden geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet. Hieronder vindt u de plattegronden en het informatieboekje over de woningen. De huurprijs wordt later bekend.

 

Planning en stand van zaken

6 augustus 2019 heeft WormerWonen de omgevingsvergunning ontvangen en hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Op 12 december 2019 is de aannemingsovereenkomst met aannemersbedrijf Kwakkenbos bv getekend. Begin 2020 is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens zijn de oude woningen gesloopt en op 24 april 2020 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Vooralsnog verloopt de bouw voorspoedig. 

Huurprijzen en labeling

Inmiddels zijn de huurprijzen en labeling voor de Spatterportiekwoningen bekend gemaakt. Netto huurprijs is € 631,55 voor de woningen op de begane grond en eerste verdieping en € 595,99 voor de woningen op de tweede verdieping. Je kunt alles nog eens terug vinden in de brochure die je hieronder kunt downloaden. 

De appartementen worden vanaf 1 maart 2021 op WoningNet gepubliceerd. De oplevering zal begin maart zijn.

Ervaart u tijdens de bouw problemen of heeft u vragen over de bouw neemt u dan contact op met aannemersbedrijf Kwakkenbos bv iva info@kwakkenbos-bv.nl of 0348 441229.

In onderstaande video metselt Wethouder Jeroen Schalkwijk een oprichtingsplaquette in de muur van het complex tijdens de feestelijke (coronaproof) oplevering van het project.

 

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven voor omwonenden en bewoners over dit project alsmede een informatieboekje en de plattegronden van de woningen. De huurprijzen zullen na november 2020 bekend gemaakt worden. 

Bekijk project
De Halm Noordeinde

De Halm Noordeinde

Vrijdag 5 maart ondertekenden WormerWonen, Wethouder Mutluer, BPD en HSB Bouw BV de koopovereenkomst en aannemersovereenkomst voor de bouw van 29 sociale huurappartementen in voormalig pakhuis De Halm aan het Noordeinde. De woningen zullen naar verwachting in 2022 worden opgeleverd en valk daarna op WoningNet worden geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet. Zodra er meer informatie over nieuwbouwproject De Halm Noordeinde bekend is, zal de informatie op deze pagina worden gecommuniceerd. 

Op 19 maart 2021 is bouwbedrijf HSB begonnen met heijen. Via een holle stalen buis (met een scherp puntje) wordt er tot 22 meter diep beton gestort. Er zullen in totaal 123 palen de grond in gaan in de komende maanden. 

Bekijk project
Vernieuwing Molenbuurt II

Vernieuwing Molenbuurt II

Na vernieuwing van het eerste deel van de Molenbuurt, gaan we verder en richten we ons op de toekomst van de wijk, die wij Molenbuurt II zijn gaan noemen. Dit betreft de Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Visserstraat, Molstraat en de Valkstraat in Wormer. De vernieuwing van de Molenbuurt II is gepland in vijf fasen.

Maart 2021
We bevinden ons nu in fase 1: de informatiefase. In deze fase gaan wij in gesprek met de bewoners van de Molenbuurt om te onderzoeken hoe de bewoners de wijk beleven, de woning ervaren en wat iedereen belangrijk vindt. Er zijn verder nog geen concrete plannen en we zoeken buurtbewoners die mee willen praten over het vervolg. In deze fase staat het uitwisselen van informatie centraal zodat we in de volgende fases aan een concreet plan kunnen werken en kunnen kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst van de wijk. 

In een periode van 10 weken (van 22 maart t/m circa 31 mei) kunnen vertegenwoordigers bij u langskomen om met u in gesprek te gaan over de wijk. Hierover heeft u al eerder een brief van ons ontvangen. Komt het moment waarop de vertegenwoordiger bij u langskomt niet uit of is een fysieke ontmoeting wegens corona niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken voor een digitaal gesprek. Via molenbuurt@wormerwonen.nl kunt u een afspraak maken of door te bellen naar (075) 642 64 21.

Om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden voor iedereen zijn, stellen wij de volgende gespreksvormen voor:

  • Voordeurgesprek/Thuisgesprek: Wij komen bij u langs en blijven buiten staan om op gepaste afstand om met u het gesprek te voeren.
  • Videogesprek: Bent u gewent om te video bellen, dan kunt u ook met ons het gesprek voeren via een medium als Microsoft Teams, Zoom, Skype of mobiel via Whatsapp of FaceTime.
  • Gesprek in de wijk: Wij zorgen voor een fijne plek in de buitenlucht waar we, onder genot van een kop koffie, een gesprek kunnen voeren.
  • Maatwerk: Wanneer bovenstaande opties niet tot uw mogelijkheden behoren kijken we graag samen met u naar een andere manier om het gesprek te voeren.
Bekijk project
De Amandelbloesem

De Amandelbloesem

Belangstelling voor de nieuwe of bestaande woningen in de Amandelbloesem?

Meld u dan aan voor deze woningen op de website van De Zorgcirkel, onze partner bij dit project. In de folder onderaan de pagina vindt u meer informatie, u vindt daar ook een inschrijfformulier waarmee u zich bij De Zorgcirkel kunt aanmelden.

 

Stand van zaken nieuwbouw (fase3)

Op de plek van het Vinkenest bouwt WormerWonen seniorenwoningen (fase 3). De Amandelbloesem fase 3 bestaat uit 44 stuks 3-kamer appartementen in de sociale huur. 24 april 2020 is de aanneemovereenkomst met bouwbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar getekend. De bouw is na de zomervakantie 2020 van start gegaan. Alle palen zitten in de grond en de fundering is klaar. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. De plattegronden van de woningen kunt hieronder vinden.

 

Ontwikkeling De Amandelbloesem

In november 2015 heeft WormerWonen het wooncomplex De Amandelbloesem in Wormerveer overgenomen van wooncorporatie ZVH. Direct is begonnen met een grootscheepse renovatie en is de woontoren op de hoek met de Lijsterstraat volledig omgebouwd tot een modern woongebouw met 35 zelfstandige sociale huur-appartementen. Hiernaast zijn er nog 55 huur-appartementen verdeeld over de begane grond en eerste verdieping in de vleugels van het gebouw. Op de plek van de voormalige recreatieruimte ‘t Vinkenest gaat WormerWonen ook seniorenwoningen bouwen (fase3). Hiervoor heeft BBHD-architecten uit Alkmaar een tweede woontoren ontworpen. ‘t Vinkennest is in december 2018 gesloopt. In 2019 is een bouwvergunning verleend door de gemeente Zaanstad. De bouw is inmiddels van start gegaan.

 

Samenwerkingspartners van WormerWonen in de Amandelbloesem

Stichting MIES

Stichting MIES, voor begeleid wonen voor jong volwassenen met een beperking, huurt een vleugel van het gebouw. Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

 

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel verleent  zorg aan bewoners van de zelfstandige seniorenwoningen in De Amandelbloesem.

 

Vereniging De Bloesem

Vereniging De Bloesem organiseert en/of coördineert met tal van vrijwilligers activiteiten in de Amandelbloesem.

 

Bekijk project
Vernieuwing Plaszoomflats

Vernieuwing Plaszoomflats

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing. 

 

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. Daarbij wordt ook de aangrenzende openbare ruimte geherstructureerd. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld  is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

WormerWonen is als eerste met de bewoners van de Watermuntstraatflats in overleg gegaan. 95 % van de bewoners stemde voor een versnelde sloop van hun flats en het aanbod van WormerWonen om hen te begeleiden naar een nieuwe woning. WormerWonen heeft de Watermuntstraatflats op 2 september 2019 aan bouwbedrijf Van der Gragt over gedragen. Door de stikstof problematiek kon echter pas rond de zomer van 2020 met de daadwerkelijke sloop en opvolgende nieuwbouw worden aangevangen. De opleveringen verwachten we rond het eind van 2021 tot begin 2022. De plattegronden van de appartementen in de Watermuntstraat kunt u hieronder bij de project documenten bekijken. Mocht u onraad bespeurenbij de flats dan kunt u bellen met bouwbedrijf Van der Gragt, telefoonnummer 075 – 687 1851. Voor niet spoedeisende vragen kunt u een email sturen aan watermunt@vdgragt.nl .

 

Gele Lisstraatflats

De bewoners van de Gele lisstraatflats hebben sinds juli 2019 SV urgentie gekregen en kunnen nu met voorrang zoeken naar een andere woning. Als er woningen leegkomen zal Ad Hoc deze voor WormerWonen tijdelijk verhuren. Mocht u problemen met de tijdelijke verhuur signaleren dan kunt u contact opnemen met Ad Hoc,  020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30), bij spoed via: 0900 - 81 66.

WormerWonen buigt zich met de gemeente Wormerland en een klankbordgroep uit de buurt over de planvorming voor het gebied dat tot de twee flats behoort tot aan de Noordweg.

 

Interesse in tijdelijke huur Gele lisstraat?

Neem contact op met Ad Hoc.

 

Meer informatie

Informatie over de nieuwbouw en presentaties die op informatieavonden getoond zijn staan onderaan deze pagina. De nieuwsbrieven die naar aanleiding van deze avonden zijn opgesteld, kunt u daar ook vinden.

Bekijk project
pagina 1 van 2