Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

WormerWonen heeft de 12 portiekwoningen aan de Spatterstraat gesloopt en bouwt hier 18 nieuwe sociale huur-appartementen. De woningen zullen vlak voor de oplevering in het eerste kwartaal 2021 op WoningNet worden geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet. Hieronder vindt u de plattegronden en het informatieboekje over de woningen. De huurprijs wordt later bekend.

 

Planning en stand van zaken

6 augustus 2019 heeft WormerWonen de omgevingsvergunning ontvangen en hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Op 12 december 2019 is de aannemingsovereenkomst met aannemersbedrijf Kwakkenbos bv getekend. Begin 2020 is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens zijn de oude woningen gesloopt en op 24 april 2020 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Vooralsnog verloopt de bouw voorspoedig. 

Ervaart u tijdens de bouw problemen of heeft u vragen over de bouw neemt u dan contact op met aannemersbedrijf Kwakkenbos bv iva info@kwakkenbos-bv.nl of 0348 441229.

 

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven voor omwonenden en bewoners over dit project alsmede een informatieboekje en de plattegronden van de woningen. De huurprijzen zullen na november 2020 bekend gemaakt worden. 

Bekijk project
De Amandelbloesem

De Amandelbloesem

Belangstelling voor de nieuwe of bestaande woningen in de Amandelbloesem?

Meld u dan aan voor deze woningen op de website van De Zorgcirkel, onze partner bij dit project. In de folder onderaan de pagina vindt u meer informatie, u vindt daar ook een inschrijfformulier waarmee u zich bij De Zorgcirkel kunt aanmelden.

 

Stand van zaken nieuwbouw (fase3)

Op de plek van het Vinkenest bouwt WormerWonen seniorenwoningen (fase 3). De Amandelbloesem fase 3 bestaat uit 44 stuks 3-kamer appartementen in de sociale huur. 24 april 2020 is de aanneemovereenkomst met bouwbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar getekend. De bouw is na de zomervakantie 2020 van start gegaan. Alle palen zitten in de grond en de fundering is klaar. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. De plattegronden van de woningen kunt hieronder vinden.

 

Ontwikkeling De Amandelbloesem

In november 2015 heeft WormerWonen het wooncomplex De Amandelbloesem in Wormerveer overgenomen van wooncorporatie ZVH. Direct is begonnen met een grootscheepse renovatie en is de woontoren op de hoek met de Lijsterstraat volledig omgebouwd tot een modern woongebouw met 35 zelfstandige sociale huur-appartementen. Hiernaast zijn er nog 55 huur-appartementen verdeeld over de begane grond en eerste verdieping in de vleugels van het gebouw. Op de plek van de voormalige recreatieruimte ‘t Vinkenest gaat WormerWonen ook seniorenwoningen bouwen (fase3). Hiervoor heeft BBHD-architecten uit Alkmaar een tweede woontoren ontworpen. ‘t Vinkennest is in december 2018 gesloopt. In 2019 is een bouwvergunning verleend door de gemeente Zaanstad. De bouw is inmiddels van start gegaan.

 

Samenwerkingspartners van WormerWonen in de Amandelbloesem

Stichting MIES

Stichting MIES, voor begeleid wonen voor jong volwassenen met een beperking, huurt een vleugel van het gebouw. Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

 

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel verleent  zorg aan bewoners van de zelfstandige seniorenwoningen in De Amandelbloesem.

 

Vereniging De Bloesem

Vereniging De Bloesem organiseert en/of coördineert met tal van vrijwilligers activiteiten in de Amandelbloesem.

 

Bekijk project
Vernieuwing Plaszoomflats

Vernieuwing Plaszoomflats

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing. 

 

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. Daarbij wordt ook de aangrenzende openbare ruimte geherstructureerd. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld  is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

WormerWonen is als eerste met de bewoners van de Watermuntstraatflats in overleg gegaan. 95 % van de bewoners stemde voor een versnelde sloop van hun flats en het aanbod van WormerWonen om hen te begeleiden naar een nieuwe woning. WormerWonen heeft de Watermuntstraatflats op 2 september 2019 aan bouwbedrijf Van der Gragt over gedragen. Door de stikstof problematiek kon echter pas rond de zomer van 2020 met de daadwerkelijke sloop en opvolgende nieuwbouw worden aangevangen. De opleveringen verwachten we rond het eind van 2021 tot begin 2022. De plattegronden van de appartementen in de Watermuntstraat kunt u hieronder bij de project documenten bekijken. Mocht u onraad bespeurenbij de flats dan kunt u bellen met bouwbedrijf Van der Gragt, telefoonnummer 075 – 687 1851. Voor niet spoedeisende vragen kunt u een email sturen aan watermunt@vdgragt.nl .

 

Gele Lisstraatflats

De bewoners van de Gele lisstraatflats hebben sinds juli 2019 SV urgentie gekregen en kunnen nu met voorrang zoeken naar een andere woning. Als er woningen leegkomen zal Ad Hoc deze voor WormerWonen tijdelijk verhuren. Mocht u problemen met de tijdelijke verhuur signaleren dan kunt u contact opnemen met Ad Hoc,  020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30), bij spoed via: 0900 - 81 66.

WormerWonen buigt zich met de gemeente Wormerland en een klankbordgroep uit de buurt over de planvorming voor het gebied dat tot de twee flats behoort tot aan de Noordweg.

 

Interesse in tijdelijke huur Gele lisstraat?

Neem contact op met Ad Hoc.

 

Meer informatie

Informatie over de nieuwbouw en presentaties die op informatieavonden getoond zijn staan onderaan deze pagina. De nieuwsbrieven die naar aanleiding van deze avonden zijn opgesteld, kunt u daar ook vinden.

Bekijk project
Tiny Houses Mercuriusweg Wormer

Tiny Houses Mercuriusweg Wormer

WormerWonen heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Wormerland om drie Tiny Houses te plaatsen op het terrein tegenover haar kantoor aan de Mercuriusweg. Tiny Houses zijn miniwoningen van 15 – 50 m2. 

In de gemeenteraad van Wormerland wordt al langer gesproken over de behoefte aan Tiny Houses. WormerWonen wil graag aan deze behoefte tegemoetkomen en ziet mogelijkheden voor drie Tiny Houses tegenover haar kantoor. In het verleden hebben hier al woningen gestaan, het perceel heeft dus al een woonbestemming. De fietsenstalling die nu op het terrein staat zal verplaatst worden. De tekening geeft een indruk van de plannen. De Tiny Houses krijgen een oppervlak van 39 m2 inclusief de verdiepingsvloer.

Op de door de gemeente afgegeven vergunning voor de drie Tiny Houses heeft het naastgelegen bedrijf Lassie bezwaar aangetekend. Hierop heeft de gemeente de vergunning ingetrokken. WormerWonen was het met die handelswijze niet eens en is daartegen in beroep gegaan. Eind oktober 2020 heeft de zitting hierover plaats gevonden bij de rechtbank in Haarlem. Waarschijnlijk zal aan het eind van het jaar de rechter uitspraak doen.

Bekijk project
Sluisstraat Oostknollendam

Sluisstraat Oostknollendam

In samenwerking met de gemeente Wormerland realiseert WormerWonen 14 sociale huurwoningen in Oostknollendam op het terrein van de oude dorpsschool en het terrein van Sluisstraat 20. In dit plan zijn ook 3 vrije kavels opgenomen waarop koopwoningen gebouwd worden. Deze koopwoningen zal de ontwikkelaar/aannemer verkopen.

 

Interesse in een huurwoning in de Sluisstraat in Oostknollendam? Meld u aan

Heeft u interesse in een huurwoning in de Sluisstraat in Oostknollendam, meld u dan aan als belangstellende. We houden u dan op de hoogte wanneer de woningen in de verhuur gaan. Dat kan via het aanmeldformulier.

De huurwoningen worden via WoningNet geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet.

Bekijk project
pagina 1 van 1