Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

Nieuwbouw Spatterstraat 23 - 45 oneven

WormerWonen heeft de 12 portiekwoningen aan de Spatterstraat gesloopt en heeft hier 18 nieuwe sociale huur-appartementen gebouwd. De woningen zijn in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Hieronder vindt u de plattegronden en het informatieboekje over de woningen. 

 

Oplevering

Op 1 maart 2021 metselde wethouder Jeroen Schalkwijk een oprichtingsplaquette in de muur van de nieuwe Spatterstraat portiekwoningen tijdens de officiele opening. Met de bouw van deze woningen is de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de Molenbuurt. In de video hieronder kunt u oplevering van de woningen terugkijken.

Via sociale media heeft WormerWonen de lokale woningzoekenden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de nieuwe woningen. Inmiddels zijn alle woningen verhuurd. 

In onderstaande video metselt Wethouder Jeroen Schalkwijk een oprichtingsplaquette in de muur van het complex tijdens de feestelijke (coronaproof) oplevering van het project.

 

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven voor omwonenden en bewoners over dit project alsmede een informatieboekje en de plattegronden van de woningen. De huurprijzen zullen na november 2020 bekend gemaakt worden. 

Bekijk project
De Halm Noordeinde

De Halm Noordeinde

Vrijdag 5 maart ondertekenden WormerWonen, Wethouder Mutluer, BPD en HSB Bouw BV de koopovereenkomst en aannemersovereenkomst voor de bouw van 29 sociale huurappartementen in voormalig pakhuis De Halm aan het Noordeinde. De woningen zullen naar verwachting in 2022 worden opgeleverd en vlak daarna op WoningNet worden geadverteerd. Wilt u tegen die tijd reageren, dan dient u te beschikken over een inschrijving bij WoningNet. Zodra er meer informatie over nieuwbouwproject De Halm Noordeinde bekend is, zal de informatie op deze pagina worden gecommuniceerd. 

Op 19 maart 2021 is bouwbedrijf HSB begonnen met heijen. Via een holle stalen buis (met een scherp puntje) wordt er tot 22 meter diep beton gestort. Er zullen in totaal 123 palen de grond in gaan in de komende maanden. 

Bekijk project
Vernieuwing Molenbuurt II

Vernieuwing Molenbuurt II

Na vernieuwing van het eerste deel van de Molenbuurt, gaan we verder en richten we ons op de toekomst van de wijk, die wij Molenbuurt II zijn gaan noemen. Dit betreft de Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Visserstraat, Molstraat en de Valkstraat in Wormer. De vernieuwing van de Molenbuurt II is gepland in vijf fasen.

Maart 2021
We bevinden ons nu in fase 1: de informatiefase. In deze fase gaan wij in gesprek met de bewoners van de Molenbuurt om te onderzoeken hoe de bewoners de wijk beleven, de woning ervaren en wat iedereen belangrijk vindt. Er zijn verder nog geen concrete plannen en we zoeken buurtbewoners die mee willen praten over het vervolg. In deze fase staat het uitwisselen van informatie centraal zodat we in de volgende fases aan een concreet plan kunnen werken en kunnen kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst van de wijk. 

In een periode van 10 weken (van 22 maart t/m circa 31 mei) kunnen vertegenwoordigers bij u langskomen om met u in gesprek te gaan over de wijk. Hierover heeft u al eerder een brief van ons ontvangen. Komt het moment waarop de vertegenwoordiger bij u langskomt niet uit of is een fysieke ontmoeting wegens corona niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken voor een digitaal gesprek. Via molenbuurt@wormerwonen.nl kunt u een afspraak maken of door te bellen naar (075) 642 64 21.

Om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden voor iedereen zijn, stellen wij de volgende gespreksvormen voor:

  • Voordeurgesprek/Thuisgesprek: Wij komen bij u langs en blijven buiten staan om op gepaste afstand om met u het gesprek te voeren.
  • Videogesprek: Bent u gewent om te video bellen, dan kunt u ook met ons het gesprek voeren via een medium als Microsoft Teams, Zoom, Skype of mobiel via Whatsapp of FaceTime.
  • Gesprek in de wijk: Wij zorgen voor een fijne plek in de buitenlucht waar we, onder genot van een kop koffie, een gesprek kunnen voeren.
  • Maatwerk: Wanneer bovenstaande opties niet tot uw mogelijkheden behoren kijken we graag samen met u naar een andere manier om het gesprek te voeren.
Bekijk project
De Amandelbloesem

De Amandelbloesem

Stand van zaken nieuwbouw (fase3)

Op de plek van het Vinkenest bouwt WormerWonen seniorenwoningen (fase 3). De Amandelbloesem fase 3 bestaat uit 44 stuks 3-kamer appartementen in de sociale huur. 24 april 2020 is de aanneemovereenkomst met bouwbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar getekend. De bouw is na de zomervakantie 2020 van start gegaan. Alle palen zitten in de grond en de fundering is klaar. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. De plattegronden van de woningen kunt hieronder vinden.

 

Ontwikkeling De Amandelbloesem

In november 2015 heeft WormerWonen het wooncomplex De Amandelbloesem in Wormerveer overgenomen van wooncorporatie ZVH. Direct is begonnen met een grootscheepse renovatie en is de woontoren op de hoek met de Lijsterstraat volledig omgebouwd tot een modern woongebouw met 35 zelfstandige sociale huur-appartementen. Hiernaast zijn er nog 55 huur-appartementen verdeeld over de begane grond en eerste verdieping in de vleugels van het gebouw. Op de plek van de voormalige recreatieruimte ‘t Vinkenest gaat WormerWonen ook seniorenwoningen bouwen (fase3). Hiervoor heeft BBHD-architecten uit Alkmaar een tweede woontoren ontworpen. ‘t Vinkennest is in december 2018 gesloopt. In 2019 is een bouwvergunning verleend door de gemeente Zaanstad. De bouw is inmiddels van start gegaan.

 

Samenwerkingspartners van WormerWonen in de Amandelbloesem

Stichting MIES

Stichting MIES, voor begeleid wonen voor jong volwassenen met een beperking, huurt een vleugel van het gebouw. Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

 

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel verleent  zorg aan bewoners van de zelfstandige seniorenwoningen in De Amandelbloesem.

 

Vereniging De Bloesem

Vereniging De Bloesem organiseert en/of coördineert met tal van vrijwilligers activiteiten in de Amandelbloesem.

 

Bekijk project
Vernieuwing Plaszoomflats

Vernieuwing Plaszoomflats

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing. 

 

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. Daarbij wordt ook de aangrenzende openbare ruimte geherstructureerd. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld  is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

WormerWonen is als eerste met de bewoners van de Watermuntstraatflats in overleg gegaan. 95 % van de bewoners stemde voor een versnelde sloop van hun flats en het aanbod van WormerWonen om hen te begeleiden naar een nieuwe woning. WormerWonen heeft de Watermuntstraatflats op 2 september 2019 aan bouwbedrijf Van der Gragt over gedragen. Door de stikstof problematiek kon echter pas rond de zomer van 2020 met de daadwerkelijke sloop en opvolgende nieuwbouw worden aangevangen. De opleveringen verwachten we rond het eind van 2021 tot begin 2022. De plattegronden van de appartementen in de Watermuntstraat kunt u hieronder bij de project documenten bekijken. Mocht u onraad bespeuren bij de flats dan kunt u bellen met bouwbedrijf Van der Gragt, telefoonnummer 075 – 687 1851. Voor niet spoedeisende vragen kunt u een email sturen aan watermunt@vdgragt.nl .

 

Gele Lisstraatflats

De sloop van de Gele Lisstraatflats is uitgesteld tot 1 mei 2022. De reden hiervoor is de latere oplevering en verhuur van de nieuwbouw aan de Watermuntstraat. De sloopdatum van de Gele Lisstraatflat is daaraan gekoppeld. Dat komt omdat WormerWonen de bewoners van de Gele Lisstraat de mogelijkheid wil kunnen bieden te verhuizen naar de nieuwe appartementen op Watermuntstraat. 

We verwachten op dit moment dat de nieuwe woningen in de Watermuntstraat tussen najaar 2021 en eind januari 2022 worden verhuurd. Om de bewoners die dat willen de tijd te geven naar de Watermuntstraat te verhuizen, verplaatsen we de sloopdatum van de Gele Lisstraat.

Bewoners van de Gele Lisstraat zijn natuurlijk niet verplicht om te verhuizen naar de nieuwbouw in de Watermuntstraat. Via WoningNet kunt u gerust reageren op andere vrijkomende woningen. 

Als er woningen leegkomen op de Gele Lisstraat zal Ad Hoc deze voor WormerWonen tijdelijk verhuren. Mocht u problemen met de tijdelijke verhuur signaleren dan kunt u contact opnemen met Ad Hoc,  020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30), bij spoed via: 0900 - 81 66.

Interesse in tijdelijke huur Gele lisstraat?

Neem contact op met Ad Hoc.

 

Wollegrasstraat

Volgens de planning bij de intentieovereenkomst volgt de sloop-/nieuwbouw van de Wollegrasstraat flats nadat die van de Gele Lisstraat gerealiseerd is. Naar verwachting zal dit zijn in 2024. Bewoners van de Wollegrasstraat krijgen een stadsvernieuwings-urgentie en begeleiding bij het vinden van een nieuwe woning. Tot het zover is houden wij bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte middels nieuwsbrieven en/of informatieavonden. 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de Wollegrasstraat, werken wij de informatie op deze pagina bij. 

 

Meer informatie

Informatie over de nieuwbouw en presentaties die op informatieavonden getoond zijn staan onderaan deze pagina. De nieuwsbrieven die naar aanleiding van deze avonden zijn opgesteld, kunt u daar ook vinden.

Bekijk project
pagina 1 van 2